برگزاری نشست عمومی انجمن هتلداری Adria در سال ۲۰۱۷

برگزاری نشست عمومی انجمن هتلداری Adria در سال ۲۰۱۷ با حضور بزرگان صنعت هتلداری جهان به میزبانی هتل “شرایتون” در شهر زاگرب

دسته بندی : هتل خبر > ویژه