برگزاری نشست عمومی انجمن هتلداری Adria در سال ۲۰۱۷ با حضور بزرگان صنعت هتلداری جهان به میزبانی هتل “شرایتون” در شهر زاگرب

ادامه مطلب